Máy đóng mở van cửa phai 50 VĐ 1

Máy đóng mở cửa phai 50VĐ1 : 

Máy Vít sức nâng           ; 50 tấn  , chạy điện và có kế hợp cơ cấu quay tay khi không có điện .  : 

0919.626.785
0989.351.668