TỜI 6 TẤN 2 TANG

TỜI 6 TẤN 2 TANG

CÔNG TY CƠ KHÍ HÙNG DŨNG CHUYÊN SẢN XUẤT TỜI 6 TẤN 2 TANG ĐÂY

LÀ DÒNG SẢN PHẨM DÙNG ĐỂ NÂNG HẠ CỬA VAN, CÁNH CỐNG, VAN CỬA PHAI 

PHỤC VỤ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI .

0919.626.785
0989.351.668