TỜI ĐIỆN 10 TẤN 2 TANG

TỜI ĐIỆN 10 TẤN 2 TANG

MÁY TỜI ĐIỆN 10 TẤN 2 TANG LÀ DÒNG SẢN PHẨM DÙNG ĐỂ NÂNG HẠ CỬA VAN CÁNH CỐNG VAN CỬA PHAI 

PHỤC VỤ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI .

TỜI ĐIỆN 8 TẤN 2 TANG
TỜI ĐIỆN 8 TẤN 2 TANG
TỜI ĐIỆN 8 TẤN 2 TANG
TỜI ĐIỆN 8 TẤN 2 TANG

MỌI THÔNG TIN VỀ TỜI ĐIỆN 8 TẤN 2 TANG 

XIN LIÊN HỆ CƠ KHÍ HÙNG DŨNG – 0919 626 785 HÙNG

 

 

0919.626.785
0989.351.668